สร้างลายผ้าจกจากลายผ้าตัวอย่าง ขันละกอนในนกนอน นภัสวรรณ