ตีนจกลาย หงษ์ถะลาม(เครือกลาง) ชลธิศา

จก

ปล.ไม่เต็มลาย เพราะ ช่องไม่พอ ค่ะ